There is no translation available.

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 10:00 dnia 08.07.2022 do godz. 04:00 dnia 09.07.2022
Obszar: górne części zlewni: Małej Wisły, Soły, Skawy, Raby i Dunajca oraz zlewnia Skawinki i Czarnej Orawy (małopolskie, śląskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów deszczu (miejscami również o charakterze burzowym), możliwe są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 55%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).