There is no translation available.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Przymrozki/1.

Ważność: od godz. 00:00 dnia 19.05.2022 do godz. 6:00 dnia 19.05.2022.

Prawdopodobieństwo: 80%.

Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2°C, przy gruncie do -2°C.

Źródło: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, IMGW-PIB