There is no translation available.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 206

Zjawisko/stopień zagrożenia: Intenstywne opady deszczu

Ważność: od godz. 02:00 dnia 30.09.2021 do godz. 17:00 dnia 30.09.2021

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umierkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadu od 25mm do 35 mm.

Prawdopodobieństwo: 70%

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE NR 224

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 02:00 dnia 30.09.2021 do godz. 19:00 dnia 30.09.2021

Obszar: Zlewnie Skawy po zbiornik Świnna Poręba, Raby po zbiornik Dobczyce, Dunajca po zbiornik Czchów, Ropy oraz Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym, spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. W miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje małe prawdopodobieństwo osiągnięcia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.