There is no translation available.

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:158

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 10:27 dnia 06.08.2021 do godz. 09:00 dnia 07.08.2021

Obszar: Rzeka Wisła od ujścia Przemszy do ujścia Dunajca (małopolskie)

Przebieg: W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, na Wiśle od ujścia Przemszy do ujścia Dunajca, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, miejscami z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Karolina Wolanin

 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:160

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 13:29 dnia 06.08.2021 do godz. 09:00 dnia 07.08.2021
Obszar: Mała Wisła od zbiornika Goczałkowice do ujścia Przemszy (małopolskie)
Przebieg: W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, na Małej Wiśle od zbiornika Goczałkowice do ujścia Przemszy, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, miejscami powyżej stanów ostrzegawczych. Na Wiśle w profilu Jawiszowice poziom wody może układać się przy stanie zbliżonym do stanu alarmowego bądź nieznacznie go przekraczać.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.