There is no translation available.

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:156

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3

 Ważność: od godz. 23:05 dnia 05.08.2021 do godz. 09:00 dnia 06.08.2021

Obszar: Zlewnia Skawy, Raby, Dunajca po zb. Sromowce Wyżne, Uszwicy oraz bezpośrednie dopływy Wisły (małopolskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych oraz w dalszym ciągu występującymi opadami deszczu w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca po zbiornik Sromowce Wyżne, Uszwicy oraz na bezpośrednich dopływach Wisły spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody z możliwością przekroczenia kolejnych stanów ostrzegawczych i punktowo alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Na zlewnię Skawy, Raby, Dunajca po zb. Sromowce Wyżne, Uszwicy oraz na bezpośrednie dopływy Wisły od momentu obowiązywania Ostrzeżenia 3 stopnia nr 156 przestaje obowiązywać Ostrzeżenie ze stopniem 2 nr 150. W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.