There is no translation available.

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:128
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 13:12 dnia 28.07.2021 do godz. 07:00 dnia 29.07.2021

Obszar: Zlewnie dopływów Wisły i Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: W obszarach wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: Zmiana dotyczy obszaru. Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).