Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Gmina Zembrzyce

Menu górne

Font size

High contrast

Język

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zbiornik wody w Zembrzycach

×There is no translation available.Gmina Zembrzyce zakończyła inwestycję pn.: „Budowa zbiornika wody czystej wraz z kompletnym wyposażeniem w miejscowości Zembrzyce”. Przedmiotem inwestycji była budowa w formule "zaprojektuj i wybuduj" zbiornika wody pitnej jako obiektu nadziemnego o...

×There is no translation available.W celu rozbudowy i modernizacji publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę Gmina Zembrzyce obecnie realizuje inwestycje pn.: „Budowa zbiornika wody czystej wraz z kompletnym wyposażeniem w miejscowości Zembrzyce”. Przedmiotem inwestycji jest budowa w formule...

logo Polski Ład

×There is no translation available. Gmina Zembrzyce otrzymała wsparcie finansowe dla przeprowadzenia czterech zadań inwestycyjnych w ramach I oraz II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 roku. Pierwsza inwestycja jaka będzie realizowana to „Modernizacja zabytkowej szkoły w...

×There is no translation available. Gmina Zembrzyce rozstrzygnęła postępowanie przetargowe dla zadania pn: „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Zembrzyce”. W ramach zadania inwestycyjnego wyszczególniono 5 części przypisanych odpowiednio do poszczególnych sołectw. Część...

×There is no translation available. Gmina Zembrzyce rozstrzygnęła postępowanie przetargowe oraz podpisała umowę na realizację zadania pn: : "Budowa zbiornika wody czystej wraz z kompletnym wyposażeniem w miejscowości Zembrzyce". Przedmiotem inwestycji jest budowa w formule...

Tablica informacyjna

×There is no translation available.Zadanie zostało przygotowane i zrealizowane przez Gminę Zembrzyce. W ramach inwestycji wybudowany został chodnik z kostki brukowej o łącznej długości 2069 m. Prawostronny o szerokości 1,25–2,00 m o długości 967,0 m w Tarnawie Dolnej oraz chodnik lewostronny...

×There is no translation available.Gmina Zembrzyce w ramach II Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymała wsparcie finansowe w wysokosci 6 425 000 zł na relizację dwóch inwestycji na ternei gminy. Pierwsza inwestycja ze wsparciem finansowym w kwocie 1...

×There is no translation available.W ramach I naboru do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - Gmina Zembrzyce otrzymała promesę w wysokości 3 325 000,00 zł. (95% dofinansowania) dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Zembrzyce poprzez przebudowę drogi powiatowej...