Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Gmina Zembrzyce

Menu górne

Font size

High contrast

Język

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Trybuna

×There is no translation available.W ramach modernizacji infrastruktury sportowej, dla zapewnienia ochrony przed opadami korzystającym z trybuny mieszkańcom podjęta została decyzja o budowie zadaszenia trybuny sportowej przy boisku sportowym w Zembrzycach. Roboty budowlane obejmowały...

×There is no translation available. Gmina Zembrzyce realizuje projekt pn. „Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Tarnawie Dolnej” .Przedmiotem inwestycji jest budowa ogólnodostępnego placu rekreacyjno-sportowego, złożonego z elementów małej architektury, urządzeń do zabaw dla dzieci i...