There is no translation available.

Przeprowadzono remont odcinka drogi transportu rolnego „Na Tarnawskie”  w miejscowości Zembrzyce i Tarnawa Dolna. Prace remontowe zostały wykonane na odcinku 211 mb.

W ramach remontu wykonano:  remont nawierzchni jezdni, remont poboczy, remont istniejącego odwodnienia oraz  przebudowę istniejących zjazdów oraz przepustów drogowych.

Wartość robót budowlanych  wyniosła 92.118,30 zł.

 

Na odcinku 184 mb przeprowadzono remont drogi transportu rolnego „Franiki” w miejscowości Tarnawa Dolna. W tym przypadku obok remontu nawierzchni zlikwidowane zostały

przełomy, wykonano remont istniejącego odwodnienia oraz dokonano przebudowy istniejących zjazdów oraz przepustów drogowych. Wydano na ten cel kwotę  75.574,75 zł.

Na oba zadania pozyskane zostało dofinansowane z programu „Remonty Dróg Transportu Rolnego” z Województwa Małopolskiego.

 

Wykonano również remont dróg w miejscowości Tarnawa Dolna, tj. „ Stypułówka” na odcinku 150 mb,  „Nosale” na odcinku 40 mb, „Zbyciaki” z remontem odwodnienia  na długości

40mb. W Marcówce wyremontowano pobocza drogi „Dąbrowy” na odcinku 200 mb.  W Zembrzycach  przeprowadzono remont cząstkowy nawierzchni dróg: „Krakowska”, „Rynek” i

„Kolejowa” na łącznej długości 2000 mb.