There is no translation available.

Fotografia przedstawia logo programu Zdalna Szkoła

Gmina Zembrzyce uzyskała dofinansowanie w wysokości 60 000 zł w ramach programu „Zdalna szkoła” przeznaczonego na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji.

W ramach grantu zakupiono 70 wysokiej jakości tabletów dla uczniów i nauczycieli szkół Gminy Zembrzyce.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe i właśnie ten sprzęt im to umożliwi.

Po zakończeniu obecnego stanu epidemii sprzęt będzie służył w poszczególnych szkołach.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Fotografia przedstawia tablety Fotografia przedstawia tablety