There is no translation available.

Samorząd Województwa Małopolskiego również w roku 2023 przeznaczył środki w budżecie województwa dla Spółek Wodnych oraz Związków Spółek Wodnych działających na obszarze województwa małopolskiego, prowadzących lokalnie starania aby poprawić wydajność uprawną pól, poprzez zapewnienie tam właściwych stosunków wodnych.
Pomoc finansowa przyznawana jest na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności na:

 1. konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami,
 2. konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami,
 3.  konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z urządzeniami wymienionymi w pkt 1) i pkt 2),
 4. usuwanie szkód powodziowych (do trzech lat od daty ich wystąpienia).

Spółki Wodne działające na terenie Województwa Małopolskiego lub Związki Spółek Wodnych, których Spółki Wodne działają na terenie Województwa Małopolskiego mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej do 31 marca 2023 roku. W przypadku dostarczenia wniosków pocztą, decydująca jest data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wnioski można składać w następujący sposób:

 1. osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00,
 2. osobiście na Dzienniku Podawczym jednej z Agend Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w godzinach ich otwarcia w:
  • Agenda Zamiejscowa UMWM w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz,
  • Agenda Zamiejscowa UMWM w Oświęcimiu, ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim,
  • Agenda Zamiejscowa UMWM w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów,
  • Agenda Zamiejscowa UMWM w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 44, 34-400 Nowy Targ,
  • Agenda Zamiejscowa UMWM w Miechowie, ul. Warszawska 10, 32-200 Miechów,
  • Agenda Zamiejscowa UMWM w Zakopanem, ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane,
 3. przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Dotacje dla spółek wodnych 2023”
 4. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: /947ts6aydy/SkrytkaESP.

Wzór wniosku oraz zasady naboru przyjęte Uchwałą Nr XVII/227/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. (z późn. zm.) dostępne są na stronie internetowej: bip.malopolska.pl > Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego > Rolnictwo > Realizowane procedury > Dotacje dla spółek wodnych

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Dagmarą Citak – Starszym Inspektorem w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego nr tel.: 12 61 60 167.