There is no translation available.

Małopolska Izba Rolnicza zaprasza rolników i doradców rolnych z Małopolski do udziału w 3-dniowym wyjeździe szkoleniowym, którego uczestnicy poznają zasady, możliwości wdrażania i korzyści wynikające ze stosowania praktyk rolno-leśnych. Szkolenie odbędzie się w dniach 20-22 czerwca 2022 r. podczas wyjazdu, połączonego z wizytami w małopolskich gospodarstwach rolnych wdrażających praktyki rolno-leśne.

Na zgłoszenia czekamy do 13 czerwca 2022 r.

Więcej informacji - w tym ramowy program wyjazdu, kryteria naboru uczestników oraz formularz zgłoszenia w załączeniu i na stronie internetowej:
https://mir.krakow.pl/artykuly/Agrole%C5%9Bnictwo-w-teorii-i-w-praktyce---zapraszamy-na-wyjazd-szkoleniowy-dla-rolnik%C3%B3w-i-doradc%C3%B3w-rolnych-z-Ma%C5%82opolski,14692.html

W załączeniu zaproszenie, kwestionariusz kandydata i oświadczenie:

pdfZaproszenie357.41 KB

pdfKwestionariusz - pdf249.46 KB

docxKwestionariusz - docx191.14 KB

pdfOświadczenie uczestników280.74 KB

 źródło: Małopolska Izba Rolnicza