There is no translation available.

Szanowni Państwo!
Wzorem lat ubiegłych, pragnąc docenić społeczną działalność organizacji pozarządowych i zaangażowanie mieszkańców Małopolski dla dobra wspólnego, ogłoszone zostały konkursy: o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych AMICUS HOMINUM, a także o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych KRYSZTAŁY SOLI.
W tym roku prezentujemy konkursy w nowej odsłonie, co jest odpowiedzią na współczesne wyzwania oraz dynamicznie zmieniające się warunki życia codziennego. Dlatego z wielką przyjemnością zapraszam Państwa do zgłaszania kandydatur do ww. Nagród. Wspólnie, po raz kolejny, doceńmy wysiłek Małopolan w czynieniu dobra!

Tegoroczna Nagroda Kryształy Soli zostanie wręczona w następujących kategoriach:

 1. Lider Pozarządowej Małopolski Kryształy Soli 2024,
 2. Małopolski Lider Społeczności Lokalnych Kryształy Soli 2024,
 3. Małopolska Inicjatywa Pozarządowa Kryształy Soli 2024. 
  Chcemy docenić duże, doświadczone organizacje pozarządowe z Małopolski oraz te mniejsze, działające w społecznościach lokalnych, a także zrealizowane projekty, których efekty doprowadziły do trwałej, pozytywnej zmiany społecznej. Ponadto spośród wszystkich laureatów Kapituła Konkursu wybierze LAUREATA GRAND PRIX 2024, który otrzyma nagrodę finansową w wysokości 25 000 zł, ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Z kolei Nagroda Amicus Hominum, daje możliwość docenienia osób prywatnych, społecznie zaangażowanych, tych, którzy dostrzegają drugiego człowieka i bezinteresownie podają mu pomocną dłoń, w kategoriach:

 1. Amicus Hominum – Społecznik, Filantrop,
 2. Amicus Hominum – Ambasador Zdrowia,
 3. Amicus Hominum – Animator Społeczny.
  Termin nadsyłania formularzy do obu Nagród upływa 31 lipca 2024 r. Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego, dostępne są na stronie internetowej
  www.malopolska.pl/ngo oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM,
  tel. (12) 616 05 22, (12) 616 01 21.
  Jednocześnie uprzejmię proszę o rozpowszechnienie informacji o trwajacym naborze do Nagród możliwie szerokiemu gronu współpracujących z Państwem instytucji, organizacji pozarządowych, a w szczególności wśród środowisk lokalnych aktywistów oraz mieszkańców