There is no translation available.

Uchwała Nr XX/193/2021 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Zembrzyce nr XIX/183/2021 z dnia 26.02.2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Górna. 

Do pobrania tekst uchwały [TUTAJ]

Uchwała Nr XIX/183/21 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 luty 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Górna.  

Do pobrania tekst uchwały [TUTAJ] 

Uchwała Nr XXXIII-218/06 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24.10.2006 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Górna 

Do pobrania tekst uchwały [TUAJ]