There is no translation available.

Fotografia przedstawia plac zabaw

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z OGÓLNODOSTĘPNYCH  PLACÓW ZABAW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZEMBRZYCE

 1. Właścicielem i zarządcą ogólnodostępnych placów zabaw jest Gmina Zembrzyce, a administratorami są:

placu zabaw w Marcówce -  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcówce

placu zabaw w Zembrzycach   - Dyrektor Zespołu Szkół w Zembrzycach

placu zabaw w Tarnawie Dolnej – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej

placu zabaw w Śleszowicach  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śleszowicach

placu zabaw w Tarnawie Górnej – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.

 1. Place zabaw są obiektami ogólnodostępnymi-wielofunkcyjnymi.
 2. Korzystanie z placu zabaw jest bezpłatne.
 3. Z placu zabaw można korzystać w godzinach:

- od 8:00 do 20:00 w miesiącach marzec, kwiecień, październik, listopad,

- od 8:00 do 22:00 w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień.

5. Plac zabaw jest nieczynny w miesiącach: grudzień, styczeń, luty.

6. W uzasadnionych przypadkach Administrator może podjąć decyzję o otwarciu i zamknięciu placu zabaw w innych godzinach i dniach niż określone w pkt 4 i 5.

5.   Za dzieci i młodzież korzystającą z placu zabaw odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź  ich opiekunowie.

6.  Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw  wyłącznie pod opieką rodziców, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej upoważnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego, natomiast dzieci powyżej 7 roku życia za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

7.  Gmina nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobie i mieniu  zaistniałe w czasie korzystania z placu zabaw oraz za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

8. Użytkownicy mogą korzystać z placu zabaw, pod warunkiem, że użytkują go zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. Na obiektach obowiązuje zakaz:

 • wprowadzania i użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem na danych obiektach, a w szczególności używania: rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek itp.;
 • używania na placach zabaw butów piłkarskich na wysokich, jak i metalowych korkach oraz butów z kolcami;
 • używania na placach zabaw butów na szpilkach;
 • zaśmiecania obiektu;
 • korzystania z obiektu i jego urządzeń w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;
 • przeszkadzania w zajęciach lub grze;
 • zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;
 • palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych;
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych na terenie obiektów i w jego otoczeniu;
 • wprowadzania zwierząt,
 • palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz korzystania z obiektu w stanie nietrzeźwym.

10. Każdy korzystający z obiektu jest zobowiązany do zapoznania się z jego Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania.

11. O każdym zaistniałym wypadku na placu zabaw należy powiadomić administratora lub właściciela obiektu.

12. Zastrzega się prawo czasowego wyłączenia placu zabaw z użytkowania z uwagi na organizowanie imprez, lub jego rezerwację placu zabaw przez grupy zorganizowane.

 1. Wszelkie akty wandalizmu lub inne niebezpieczne zdarzenia oraz usterki mające miejsce na terenie obiektu należy zgłaszać u administratora lub w Urzędzie Gminy Zembrzyce pod nr telefonu - 33 8746002.
 2. Nr telefonu alarmowego – 112.
 3. Plac zabaw jest monitorowany. Administratorem danych jest administrator obiektu