There is no translation available.

Fotografia przedstawia siłownię zewnętrzną

REGULAMIN KORZYSTANIA

ZE STREF REKREACYJNYCH  STANOWIĄCYCH

 WŁASNOŚĆ GMINY ZEMBRZYCE

 

 1. Właścicielem i zarządcą ogólnodostępnych STREF REKREACYJNYCH jest Gmina Zembrzyce, a administratorami są:

Strefy Rekreacyjnej w Marcówce  -  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcówce

Strefy Rekreacyjnej w Tarnawie Dolnej   - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej

Strefy Rekreacyjnej w Śleszowicach   - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śleszowicach

 1. Strefa Rekreacyjna jest obiektem ogólnodostępnym – wielofunkcyjnym.
 2. Korzystanie ze Strefy Rekreacyjnej jest bezpłatne.
 3. Za dzieci i młodzież korzystających z Strefy Rekreacyjnej odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich opiekunowie.
 4. Strefa Rekreacyjna jest dostępna od godz. 8:00 do zmierzchu (nie dłużej niż do 21:00).

6. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie Strefy Rekreacyjnej wyłącznie pod opieką rodziców, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej upoważnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego, natomiast dzieci powyżej 7 roku życia za zgodą rodziców lub opiekunów  prawnych.

7.  Gmina nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobie i mieniu  zaistniałe w czasie korzystania ze Strefy Rekreacyjnej oraz za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

8.  Na terenie Strefy Rekreacyjnej obowiązuje zakaz:

 • wprowadzania i użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem na danych obiektach, a w szczególności używania motorów, motorowerów i tym podobnych;
 • używania na terenie pokrytym poliuretanem, trawą sztuczną lub naturalną:

rowerów, deskorolek, wózków, rolek,  butów na wysokich obcasach, butów na szpilkach, butów na metalowych korkach, butów z kolcami oraz innych rzeczy mogących spowodować uszkodzenie ww. nawierzchni.

 • zaśmiecania obiektu;
 • korzystania z obiektu i jego urządzeń w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;
 • przeszkadzania w zajęciach lub grze;
 • zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;
 • palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych;
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych na terenie obiektów i w jego otoczeniu;
 • wprowadzania zwierząt;
 • palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz korzystania z obiektu w stanie nietrzeźwym.

9. Każdy korzystający z obiektu jest zobowiązany do zapoznania się z jego regulaminem i do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania.

10. Zastrzega się prawo czasowego wyłączenia Strefy Rekreacyjnej z użytkowania z uwagi na organizowanie imprez lub rezerwacje przez grupy zorganizowane.

11.  O każdym  zaistniałym wypadku należy powiadomić administratora lub właściciela obiektu.

12. Wszelkie akty wandalizmu lub inne niebezpieczne zdarzenia oraz usterki mające miejsce na terenie obiektu należy zgłaszać u administratora lub w Urzędzie Gminy Zembrzyce pod nr telefonu - 33 8746002

 1. Nr telefonu alarmowego – 112.
 2. Strefa rekreacyjna jest monitorowany. Administratorem danych jest administrator obiektu