There is no translation available.

Fotografia przedstawia Kościół w ZembrzycachParafia zembrzycka erygowana została 5 listopada 1530 roku przez bpa krak. Piotra Tomickiego, który wyłączył Zembrzyce z parafii mucharskiej. Zobowiązanie ufundowania kościoła i uposażenia plebana podjął w 1530 roku właściciel Zembrzyc Jan Zembrzycki, wyznaczając grunt pod budowę kościoła, plebani i domu organisty. Konsekracja pierwszego drewnianego kościoła miała miejsce w 1533 roku, przez bpa Tomickiego. Pierwszym proboszczem był ks. Maciej. Według wizytacji z 1598 roku kościół ten był drewniany i posiadał 3 ołtarze, z których główny nosił wezwanie kościoła Wniebowzięcie NMP. Wizytacja z 1662 roku wymienia nowy ołtarz pod tym wezwaniem, który zastąpił uprzedni przeniesiony jako boczny. W ołtarzu głównym wymieniony został po raz pierwszy słynący łaskimi obraz MB Zembrzyckiej, wzorowany na czeskim wizerunku Madonny Budlebskiej, w Polsce zwanej Piekarską). W latach 1795-1888 roku obraz uznawany był za zaginiony. Powrócił w 1889 roku i wówczas sprawiono mu srebrne sukienki staraniem Józefa Nałęcza Hakowskiego z Krakowa. W1896 roku z inicjatywy ówczesnego prob. Ks. Stanisława Heumanna powstał komitet budowy nowego kościoła, który finansowo wsparła właścicielka ziemska Teofila Znamięcka, a następnie kolejni właściciele Habsburgowie z Żywca.  W 1910 roku dokonano rozbiórki starego drewnianego kościoła. W latach 1911-1913 wzniesiono obecny kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela. Neogotycka budowle zaprojektował arch. Franciszek Mączyński. Kościół poświecony został 2 lutego 1913. Neogotycki ołtarz ufundował do niego Jan Zawiła, a wyposażenie uzupełniły przeniesione ze starego kościoła ołtarze barokowe. Kościół neogotycki, murowany z cegły z użyciem kamienia Trzynawowy, z węższym od korpusu prezbiterium zamkniętym pięciobocznie, z parami kaplic po bokach. Od frontu wieża nakryta baniastym hełmem flankowana dwiema przybudówkami. Dachy siodłowe kryte dachówką. Na planie zagospodarowania przestrzennego kościół znajduje się na terenie kultu i obiektu religijnego (Uk).

Bibliografia:

  1. Dokumentacja historyczno-konserwatorska. Oprac. T. Śledzikowski. PP PKZ. Kraków 1990, 55-66, il. 8-9.
  2. Harasimczyk H., Sucha Beskidzka i okolice - Przewodnik historyczny, wyd. Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej 2004.
  3. Heumann S., Wiadomość o parafii Zembrzyce. Kraków 1898.
  4. Wojtanek T., Monografia Zembrzyc i Marcówki. Tomice 1997.