There is no translation available.

Małopolski projekt nauki pływania Już Pływam. Zdjęcie przedstawia dwoje pływających dzieci w czepkach i okularach. Na dole logo Województwa Mąłoposlkiego.W okresie 05 września do 20 października 2022 r. Gmina Zembrzyce realizuje projekt pn.: „Już pływam”, w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2022 roku”.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 25 284 zł, z czego 12 642 zł zostało dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego. Pozostałą część kosztów pokrywa Gmina Zembrzyce.

Zajęcia nauki pływania dla uczniów odbywają się w Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Programem objętych jest 43 uczniów klas I-II. Ze Szkoły Podstawowej w Zembrzycach – 28 uczniów, ze Szkoły Podstawowej w Marcówce – 15 uczniów. Projekt obejmuje 20 godzin nauki pływania dla każdego uczestnika. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników. W czasie przewozu uczniów na pływalnię opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele szkół.

Zakładanym rezultatem realizacji w/w projektu jest zdobycie przez uczestników projektu umiejętności pływackich, które umożliwią im bezpieczne korzystanie z kąpielisk. Pozwoli to na aktywne spędzanie wolnego czasu. Pływanie wspomaga również rozwój intelektualny, pozytywnie wpływa na podniesienie ogólnej wydajności organizmu oraz kształtuje prawidłową postawę ciała.

Zdjęcie przedstawia 6 dzieci, które w rękach mają sprzęt do pływania. Dzieci stoją w wodzie. Obok widać rękę instruktora. W tle kryta pływalnia, basen.Zdjęcie przedstawia dzieci uczące się pływać. 6 dzieci stoi w rzędzie z instrumentami do nauki pływania. Przed nimi stoi instruktor. Dzieci stoją w skupieniu. W tle płytki oraz okno.

 Zdjęcie przedstawia pływające dzieci. Na pierwszym planie są dwie pływające dziewczynki. jedna stoi tyłem, druga ma otwartą buzie i gogle do pływania. Za nimi jest dziecko, które pływa. w tle dzieci i instruktor uczą się pływać.

Zdjęcie przedstawia dzieci, które uczą się pływać. Dzieci trzymają się brzegu i ruszają nogami. Przed nimi stoi instruktor. jest pochylony. W tle kryta pływania i żółta zjeżdżalnia.