There is no translation available.

22 czerwca 2024 roku podczas Dni Gminy Zembrzyce odbyły się uroczystości związane z obchodami 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zembrzycach. Sławomir Suwada Prezes OSP Zembrzyce, w swoim wystąpieniu przypomniał historię i zasługi tej ważnej dla społeczności jednostki. Przywołane zostały sylwetki osób - założycieli oraz osób, które na przestrzeni 110 lat pełniły ważne funkcje we władzach jednostki i przyczyniały się do jej rozwoju. Następnie wręczone zostały medale i odznaczenia.

Ochotnicza Straż Pożarna Zembrzyce została odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej.
Jednostka OSP została również uhonorowana przez Zarząd Województwa Małopolskiego odznaką Złotej Polonii Minor. Nagroda jest wyrazem uznania i wdzięczności za 110 – letnią bezinteresowną służbę na rzecz lokalnej społeczności, regionu i Małopolski.

Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP został odznaczony dh. Kazimierz Fortuna. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: dh. Fortuna Grzegorz,
dh. Mucha Marcin, dh. Suwada Sławomir. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: dh. Pilch Antoni, dh. Sarna Kamil. Odznakę honorową Zasłużony dla Powiatu Suskiego otrzymał: dh Adam Kubielas. Odznakę strażak wzorowy otrzymali: dh. Kałat Tomasz, dh. Karcz Michał, dh. Oleś Rafał, dh. Salawa Eryk. Odznakę za wysługę XX lat otrzymał: dh. Suwada Sławomir. Odznakę za wysługę X lat otrzymał dh. Sarna Kamil, dh. Karcz Paweł. Srebrną odznakę MDP otrzymały: dh. Jeleśniańska Weronika, dh. Karcz Wiktoria. Brązową odznakę MDP otrzymały: dh. Nowak Oliwia, dh. Sałapatek Lena, dh. Wciślak Wiktoria

Podczas uroczystości nastąpiło poświęcenie i symboliczne przekazanie dla OSP Zembrzyce nowej łodzi ratunkowej WHALLY 435R. Dostojni goście w okolicznościowych przemówieniach złożyli gratulacje pięknego jubileuszu i podziękowania strażakom za ich ciężką i niebezpieczną pracę.