Gospodarka - Gmina Zembrzyce

Menu górne

Font size

High contrast

Język

Gospodarka

×There is no translation available.Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Zembrzyce w 2022 r. z dn. 09.05.2022r.39.42 KB Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Zembrzyce w 2022 r. z dn. 15.04.2022r.39.53 KB Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie...

×There is no translation available.OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 08.11.2021r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

×There is no translation available.OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 08.11.2021r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

×There is no translation available.Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce Treść w załącznikach: Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce - Tom...

×There is no translation available.Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna Treść w załącznikach: Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna338.81 KB 11_mpzp_td_1.pdf1.58...

×There is no translation available.Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śleszowice Treść w załącznikach: Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śleszowice332.18 KB Załącznik nr 1/SL.11.74...

×There is no translation available.Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Górna. Treść w załącznikach: zmiana-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-tarnawa-gorna.pdf344.3 KB Załącznik nr 1/TG.11.57...