Gospodarka - Gmina Zembrzyce

Menu górne

Font size

High contrast

Język

Gospodarka

×There is no translation available.OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 08.11.2021r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

×There is no translation available.OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 08.11.2021r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

×There is no translation available.Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce Treść w załącznikach: Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce - Tom...

×There is no translation available.Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna Treść w załącznikach: Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna338.81 KB 11_mpzp_td_1.pdf1.58...

×There is no translation available.Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śleszowice Treść w załącznikach: Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śleszowice332.18 KB Załącznik nr 1/SL.11.74...

×There is no translation available.Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Górna. Treść w załącznikach: zmiana-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-tarnawa-gorna.pdf344.3 KB Załącznik nr 1/TG.11.57...

×There is no translation available.Zembrzyce, dnia 28 października 2021 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Górna, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi...