Tężnia Solankowa jest czynna w godzinach od 11:00 do 18:00 w okresie od 15 kwietnia do 15 października.

Uwaga: Zastrzega się prawo czasowego wyłączenia tężni solankowej z użytkowania, z uwagi na warunki atmosferyczne, konieczność wykonania prac konserwacyjnych, porządkowych i naprawczych na obiekcie. W uzasadnionych przypadkach (np. z uwagi na dogodne warunki atmosferyczne) Administrator może podjąć decyzję o uruchomieniu tężni w innym okresie i w innych godzinach niż określone powyżej.

teznia solankowa

REGULAMIN TĘŻNI SOLANKOWEJ

 1. Administratorem TĘŻNI SOLANKOWEJ jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.
 2. TĘŻNIA SOLANKOWA jest obiektem ogólnodostępnym, z którego korzysta się bezpłatnie.
 3. Tężnia solankowa jest urządzeniem przeznaczonym do wytwarzania w swoim bliskim otoczeniu aerozolu solnego na skutek ściekania solanki po tarninie, rozbijania się kropel o gałązki tarniny i znaczący udział warunków atmosferycznych czyli wiatru w wytwarzaniu bogatego w mikroelementy i pierwiastki aerozolu solnego.
 4. Przebywanie w bliskości tężni może pomagać w leczeniu wielu chorób, np., nieżytów górnych dróg oddechowych, schorzeń układu krążenia, schorzeń dermatologicznych itp., a przede wszystkim sprzyja wyciszeniu i odstresowaniu.
 5. Należy przebywać minimum 1 m od tężni.
 6. Podchodzenie do tężni może skutkować poplamieniem lub zniszczeniem odzieży za co nie bierze odpowiedzialności Administrator ani Zarządca obiektu.
 7. Przebywanie w zbyt bliskiej odległości może skutkować dostaniem się kropli solanki do oczu, wtedy należy niezwłocznie przepłukać oczy wodą, w razie pieczenia i zmian należy udać się do lekarza.
 8. Przebywanie dzieci w otoczeniu tężni może się odbywać tylko w obecności dorosłych opiekunów.
 9. Za osoby niepełnoletnie korzystające z tężni solankowej odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich opiekunowie.
 10. Na placu wokół TĘŻNI SOLANKOWEJ obowiązuje zakaz:
  1) Zbliżania się do tężni na odległość mniejszą niż 1m.
  2) Wyciągania z tężni gałązek tarniny.
  3) Picia solanki i używania jej do celów spożywczych ( grozi powikłaniami).
  4) Wchodzenia na konstrukcję drewnianą tężni.
  5) Wprowadzania zwierząt.
  6) Używania ognia.
  7) Palenia tytoniu.
  8) Wylewania napojów, płynów i substancji żrących do koryta ściekowego pod tężnią.
  9) Spożywania alkoholu.
  10) Korzystania z obiektu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  11) Wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy.
  12) Zaśmiecania obiektu.
  13) Wnoszenia szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych na plac wokół tężni.
  14) Zakłócania porządku i używania wulgarnych słów.

10. Zastrzega się prawo czasowego wyłączenia TĘŻNI SOLANKOWEJ z użytkowania, z uwagi na warunki atmosferyczne, konieczność wykonania prac konserwacyjnych, porządkowych i naprawczych na obiekcie.

11. TĘŻNIA SOLANKOWA jest czynna w godzinach od 11:00 do 18:00 w okresie od 15 kwietnia do 15 października.

12. W uzasadnionych przypadkach Administrator może podjąć decyzję o uruchomieniu tężni w innym okresie i w innych godzinach niż określone w pkt 12.13. Każdy korzystający z tężni zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do przestrzegania jego postanowień.

15. Teren PLACU TĘŻNI SOLANKOWEJ jest monitorowany. Administratorem danych jest Administrator obiektu.

16. Wszelkie akty wandalizmu lub inne niebezpieczne zdarzenia oraz usterki mające miejsce na terenie obiektu należy zgłaszać u Administratora obiektu, telefon nr 33 8746 196.

17. O każdym zaistniałym wypadku należy powiadomić Administratora obiektu, telefon nr 33 8746 196. 18. Nr telefonu alarmowego - 112.D