Rada Gminy Zembrzyce w dniu 28 kwietnia 2023 r. nadała tytuł „Zasłużony dla Gminy Zembrzyce” za zaangażowanie i pracę społeczną poprzez działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Pan Kazimierz Fortuna z OSP Zembrzyce, Pan Józef Porębski z OSP Marcówka oraz Pan Antoni Wajdzik z OSP Tarnawa Dolna.

Wójt Gminy Zembrzyce Łukasz Palarski i Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce Grzegorz Józefowski uroczyście wręczyli uhonorowanym pamiątkowe dyplomy podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka w dniu 6 maja 2023 r.

Od lewej: Grzegorz Józefowski - Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce, Kazimierz Fortuna- zasłużony dla Gminy Zembrzyce z dyplomem w ręce, Łukasz Palarski - Wójt Gminy Zembrzyce

Pan Kazimierz Fortuna aktywnie działał jako strażak, ratownik, kierowca w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zembrzycach od 1982 roku. Dał się poznać jako sumienny i dyspozycyjny strażak, który zawsze z zaangażowaniem służył pomocą osobom w potrzebie. Uczestniczył w kilkuset akcjach ratowniczych zarówno związanych z pożarami jak i innymi niebezpiecznymi zdarzeniami na terenie naszej gminy, jak również powiatu i województwa. Dbał o rozwój jednostki, przez blisko 30 lat pełnił funkcję konserwatora oraz naczelnika OSP w Zembrzycach. W tych latach jednostka wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt, w tym wozy strażackie. To dzięki jego zaangażowaniu OSP w Zembrzycach weszła do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w 1997 roku. Pan Kazimierz przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zembrzycach oraz Członka Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej. Za swoją działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej wyróżniany był wieloma odznaczeniami.

Od lewej: Grzegorz Józefowski - Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce, Józef Porębski- zasłużony dla Gminy Zembrzyce z dyplomem w ręce, Łukasz Palarski - Wójt Gminy Zembrzyce

Pan Józef Porębski od lat zaangażowany jest w działalność społeczną na terenie Marcówki. Od 1998 roku jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcówce, gdzie aktywnie działa na rzecz pożarnictwa i angażuje się w działania społeczne strażaków. Jest współzałożycielem Młodzieżowej Grupy Pożarniczej w Marcówce, aktualnie pełni funkcję Zastępcy Naczelnika jednostki. Uczestniczył w wielu akcjach ratowniczych, zawsze chętny do pomocy innym. Jest osobą pomocną i zaangażowaną we wszystkie przedsięwzięcia organizowane na rzecz miejscowości Marcówka i Gminy Zembrzyce.

Od lewej: Grzegorz Józefowski - Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce, Antoni Wajdzik- zasłużony dla Gminy Zembrzyce z dyplomem w ręce, Łukasz Palarski - Wójt Gminy Zembrzyce

Pan Antoni Wajdzik od ponad 50 lat czynnie angażuje się w działania podejmowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Tarnawie Dolnej. W 1971 roku objął funkcję skarbnika tej jednostki. Na przestrzeni lat prowadził księgi rachunkowe i dbał o finanse jednostki. Był współinicjatorem przebudowy i kolejnych remontów remizy OSP w Tarnawie Dolnej. Od lat pełni funkcję gospodarza sali w budynku remizy. Ponadto Pan Antoni prowadzi kronikę jednostki OSP w Tarnawie Dolnej, gdzie spisuje najważniejsze wydarzenia z życia strażaków i mieszkańców Tarnawy Dolnej. Włączył się także w działalność samorządową, w latach 2002 – 2006 pełnił funkcję Radnego Gminy Zembrzyce. Poprzez swoją wieloletnią działalność społeczną wspierał rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawie Dolnej i przyczyniał się do integracji lokalnej wspólnoty mieszkańców.