herbmalopolska
Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Konkurs Małopolskie OSP 2022

Dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” Gmina Zembrzyce dokonała zakupu 4 kompletów odzieży ochronnej dla strażaków ratowników.
Województwo Małopolskie udzieliło gminie Zembrzyce pomocy finansowej z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy w wysokości 8145,00 zł. Pozostała część kwoty, tj. 11242,31 zł została dołożona z budżetu gminy. Z pomocy tej skorzystały jednostki: OSP Marcówka, OSP Tarnawa Dolna, OSP Śleszowice oraz OSP Zembrzyce. Każda z w/w jednostek otrzymała po 1 komplecie ubrania bojowego, w skład którego wchodzą: ubranie ochronne, hełm, kominiarka, rękawice i buty bojowe.
14 grudnia br. Łukasz Palarski- Wójt Gminy Zembrzyce wraz z Panią Danutą Kawą - Radną Województwa Małopolskiego uroczyście przekazali zakupione umundurowanie na ręce przedstawicieli z poszczególnych OSP.
Zakup certyfikowanych i profesjonalnych ubrań bojowych niewątpliwie wpłynie pozytywnie na komfort pracy oraz zapewni bezpieczeństwo strażakom uczestniczącym w działaniach i akcjach ratowniczych.

W tle logo Województwa Małopolskiego oraz napis Gmina Zembrzyce z herbem. Przed banerami 4 zestawy ubrań specjalnych otrzymanych przez OSP w ramach konkursu Małopolskie OSP 2022.

Na zdjęciu od lewej Wójt Łukasz Palarski, dwóch strażaków, Pani Danuta Kawa i trzech strażaków. Za nimi logo Województwa Małopolskiego oraz napis Gmina Zembrzyce. Przed nimi komplety ubrań bojowych, które otrzymali strażacy.