Drukuj

Aktualności

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych pn. „Małopolska - tu technologia staje się biznesem” Celem konkursu jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą uzyskać wsparcie w formie dotacji na...

 Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/1 Obszar: powiaty: limanowski, nowosądecki, nowotarski, suski, tatrzański Ważność: od godz. 22:00 dnia 09.02.2022 do godz. 8:00 dnia 10.02.2022 Prawdopodobieństwo: 80% Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po...

Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1 Obszar: powiaty: limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, tatrzański, wadowicki Ważność: od godz. 20:00 dnia 06.02.2022 do godz. 15:00 dnia 07.02.2022 Prawdopodobieństwo: 80% Przebieg: Prognozowane są opady śniegu...

Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/1 Obszar: powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski dąbrowski, krakowski, Kraków,  miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, wadowicki, wielicki Ważność: od godz. 23:00 dnia 03.02.2022 do godz. 07:00 dnia...

 Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/1 Obszar: powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski dąbrowski, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, wadowicki, wielicki Ważność: od godz. 20:00 dnia 02.02.2022 do godz....

Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/2 - OSTRZEŻENIE ODWOŁANE Obszar: powiaty: limanowski, myślenicki, nowotarski, oświęcimski, suski, tatrzański, wadowicki Ważność: od godz. 20:00 dnia 01.02.2022 do godz. 6:00 dnia 03.02.2022 Prawdopodobieństwo: 80% Przebieg: Prognozowane są...

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1 Obszar: powiaty: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, tatrzański, wadowicki Ważność: od godz. 06:00 dnia 28.01.2022 do godz. 14:00 dnia 28.01.2022 Prawdopodobieństwo: 90% Przebieg: Prognozuje się wystąpienie...

Wójt Gminy Zembrzyce podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych...

Firma Consultor Sp. z o.o. rozpoczyna nabór do projektu „Siła integracji”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja,...

46 wniosków opiewających na kwotę 8,2 mln zł zarejestrowano na razie w ARiMR, w trwający jeszcze tylko do 28 stycznia 2022 r. naborze o wsparcie na tzw. małe przetwórstwo lub rolniczy handel detaliczny (RHD). Dokumenty można składać w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście, nadać rejestrowaną...

 Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/1 Obszar: powiaty: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, tatrzański Ważność: od godz. 23:00 dnia 24.01.2022 do godz. 13:00 dnia 25.01.2022 Prawdopodobieństwo: 70% Przebieg: Prognozowane są słabe opady...

POZIOM 2 - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu:  komunikat-z-dnia-24.01.2022.docx35.42 KB

Urząd Gminy Zembrzyce informuje, iż na terenie Gminy Zembrzyce do dnia 30 maja 2022 r. realizowany jest przez Komendę Powiatową Policji w Suchej Beskidzkiej Plan Działania Priorytetowy polegający na wyeliminowaniu zagrożeń związanych bezpośrednio z udziałem osób popełniających wykroczenia...