Drukuj

Aktualności

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Nowego Sącza, powiatu suskiego Obowiązuje w dniu 14.03.2022 od godz. 06.00 do 24.00 Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki...

Źródło: Biuro Programu "Niepodległa"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełno-sprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeń-stwie. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Dbamy o usuwanie barier w...

Gdzie uzyskasz pomoc? Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy (340 jednostek) lub wojewódzkiego urzędu pracy (16 jednostek) obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe. Nawiąż kontakt z urzędem pracy...

Każdy pojazd, który porusza się po polskich drogach, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. Wjeżdżając do Polski z Ukrainy samochodem na ukraińskiej rejestracji, obywatel Ukrainy powinien skorzystać z: Zielonej Karty. To potwierdzenie jego polisy OC. Jeśli nie ma Zielonej Karty, po...

W załączeniu informacje dla rolników: Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego...

Każdego roku na przełomie zimy i wiosny dochodzi do pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Bardzo szkodzi to środowisku i stanowi zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Jak bardzo wypalane traw jest niebezpieczne, można było się przekonać dwa lata temu, gdy ogień zniszczył wiele...

W załączeniu wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezpłątne użyczenie: Wykazy nieruchomości65.5 KB

Wójt Gminy Zembrzyce zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Tarnawa Dolna, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 4973 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 4972 obr. Tarnawa Dolna, gmina...

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe,...

W załączeniu ulotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski: ulotka-informacyjna_pl.pdf425.36 KB ulotka-informacyjna_ua.pdf530.23 KB ulotka-informacyjna_ru.pdf502.15 KB ulotka-informacyjna_en.pdf429.97 KB

Ostrzeżenie 2 stopnia dla: miasta Krakowa,miasta Nowego Sącza,powiatu chrzanowskiego,powiatu krakowskiego,powiatu nowosądeckiego,powiatu nowotarskiego,powiatu olkuskiego,powiatu oświęcimskiego,powiatu suskiego,powiatu wielickiego,powiatu wadowickiego POZIOM 2 Powiadomienie o przekroczeniu poziomu...

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Zasady obowiązujące...