Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zawiadamia o wiosennym przeglądzie koni hodowlanych.

Link z terminami przeglądów wiosennych na 2023 r. znajduje się poniżej:

http://ozhk.pl/2023/05/05/terminarz-przegladow-wiosennych-2023/