25 maja 2021r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Nowelizacja wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Z dniem 9 czerwca 2021 r. wszystkie aktywne Karty Dużej Rodziny uzyskały formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty.

Każdy posiadacz aktywnej Karty Dużej Rodziny(niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – może wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Aplikacja mObywatel umożliwia wyświetlanie przez rodziców  i małżonków rodziców kart pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR).  Aktualnie aktywna aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Aplikacja mObywatel

Aplikacja mObywatel to cyfrowy portfel na dokumenty i usługi. Dzięki aplikacji można m.in.:

  • bezpiecznie pobrać i okazać swoje dane,realizować eRecepty bez podawania numeru PESEL,
  • przechowywać potwierdzenie odbytego szczepienia przeciwko COVID-19,
  • korzystać z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej.

Jest ona dostępna jedynie dla osób posiadających mTożsamość (posiadających PESEL oraz dowód osobisty) lub mLegitymację szkolną. Oznacza to,że część cudzoziemców posiadających obecnie Karty Dużej Rodziny i dzieci nie będzie mogła skorzystać z Karty w aplikacji mObywatel.
Cudzoziemcy, którzy wnioskowali wyłącznie o elektroniczną formę Karty Dużej Rodziny, otrzymali z urzędu Kartę tradycyjną, Wójt / burmistrz / prezydent miasta w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu ogłoszenia nowelizacji (do 1 czerwca) z urzędu bezpłatnie przyznał kartę tradycyjną cudzoziemcom. Osoby, które nie będą miały dostępu do mObywatela (np. Cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy tradycyjnej wersji Karty Dużej Rodziny.


Uległa zmianie również opłata za duplikat i za domówienie tradycyjnej formy Karty. Teraz opłata ta wynosi 10 zł.

Instrukcja jak dodać Kartę Dużej Rodziny do mObywatela znajduje się na stronie internetowej:https://www.gov.pl/web/mobywatel/karta-duzej-rodziny-mkdr.