Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach informuje, iż od dnia 10 maja 2022 r.
w Poradni Ginekologiczno-Położniczej przyjmować dodatkowo będzie
lek. med. Weronika Szczotka.
Wtorek lub środa 15:00 – 18:00.
Świadczenia medyczne udzielane będą w ramach umowy z NFZ.
Termin wizyty można ustalić osobiście w Gabinecie Położnej  lub telefonicznie 33 874 60 10.