W celu zapewnienia bezpiecznego pobytu i pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy przebywającym na terenie gminy Zembrzyce oraz określenia ilości takich osób, Wójt Gminy Zembrzyce prosi o zgłoszenie się pilnie do Urzędu Gminy w celu wypełnienie ankiety rejestracyjnej.

Występuje konieczność przeprowadzenia rejestracji/spisu osób z Ukrainy zakwaterowanych na terenie Gminy Zembrzyce (dotyczy osób przybyłych po 24.02.2022 r.).
Wszystkie te osoby muszą obowiązkowo przejść przez Punkty Recepcyjne działające przy przejściach granicznych.

Ankiety rejestracyjne są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

W załączeniu:

odtAnkieta rejestracyjna15.28 KB