narodowy program rozwoju czyt. loga

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
2.0. na lata 2021-2025

Gmina Zembrzyce złożyła wniosek w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, który przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz ocenę merytoryczną i tym samym uzyskał rządowe wsparcie w maksymalnej wysokości w kwocie 12 000 zł dla 3 szkół.
Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej, w Śleszowicach oraz Zespół Szkół w Zembrzycach wniosły wkład własny w wysokości minimum 1000 zł, oznacza to, że razem z otrzymaną dotacją szkoły wydały w 2021 roku po 5000 zł.
Udzielone wsparcie finansowe zostało przeznaczone na zakup książek do bibliotek szkolnych będących nowościami wydawniczymi , lektur oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.
W ramach programu w szkołach zostały przeprowadzone różnorodne działania mające na celu promowanie czytelnictwa.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.