1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działki ewidencyjne, położone w obrębie Tarnawa Dolna, gm. Zembrzyce o numerach : 211, 206, 187/1, 169/1 i 180, o łącznej powierzchni 0,3880 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej prowadzona jest księga wieczysta o nr KR1B/00047333/5.

 1. Powierzchnia nieruchomości:

       - działka nr 211  pow. 0,1032 ha,

       - działka nr 206  pow. 0,1018 ha,

       - działka nr 187/1  pow. 0,0968 ha,

       - działka nr 169/1  pow. 0,0560 ha,

       - działka nr 180 opow. 0,0302 ha.

     Łącznie 0,3880 ha.

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Tarnawie Dolnej, Gmina Zembrzyce, powiat suski, województwo małopolskie.

Nieruchomość położona na obrzeżach wsi, teren nachylony.

W planie miejscowym nieruchomość położona jest częściowo w terenie oznaczonym symbolem : MNR 108 i MNR 109, częściowo w terenie oznaczonym symbolem:  R – tereny użytków rolnych oraz częściowo w terenie oznaczonym symbolem: KDW – drogi wewnętrzne.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia w drodze zamiany w zamian za inne działki.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:  nie dotyczy.
 2. Cena nieruchomości –  146 960,00 zł.
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 5. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.
 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 7. Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawa: nie dotyczy.
 8. art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy.