ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY ZEMBRZYCE

ZAWIADOMIENIE

DWUDZIESTA DRUGA SESJA RADY GMINY ZEMBRZYCE

odbędzie się w dniu 28 MAJA 2021 r.  tj. w piątek,

o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.


Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 kwietnia 2021 r.

3.Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.

4.Sprawozdanie z działalności Wójta.

5.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Zembrzyce za 2020 rok.

6.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2021 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zembrzyce na lata 2021-2029.

8.Wolne wnioski i informacje.

9.Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

                                                                                                                                                  Grzegorz Józefowski

Dodano w dziale Komunikaty i Ogłoszenia 20 dni temu