Konsultacje na temat projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Stosownie do stanowiska organu administracji rządowej w sprawie procedowania uchwał w związku z wdrażaną reformą oświatową, prowadzone są konsultacje społeczne na temat   dostosowania sieci gminnych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w sprawie Uchwały XXII/180/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Konsultacje odbędą się w dniach od 02 marca do 16 marca 2017 r. w formie zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie  internetowej Urzędu Gminy w Zembrzycach www.zembrzyce.pl,  w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz w formie bezpośredniego spotkania z podmiotami, które odbędzie się w dniu 15.03.2017 roku o godz.12:00 w budynku Pawilonu Sportowego Zembrzyce nr 540.

Zapraszamy do zapoznania się z Uchwałą Nr XXII/180/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie projektu   dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

1. Uchwała Nr XXII/180/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

2. Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w sprawie Uchwały XXII/180/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Do pobrania

Dodano w dziale Aktualności 446 dni temu