„Bezpieczny Strażak 2017” Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

W lutym br. Gmina Zembrzyce złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania pn. „Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Zembrzyce w elementy odzieży ochronnej do działań bojowych oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy” w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska”. Program ten skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek OSP, a jego celem jest wyposażenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz odzież ochronną do działań bojowych.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z  WFOŚIGW w Krakowie strażacy  z OSP Zembrzyce, OSP Tarnawa Dolna i OSP Śleszowice wzbogacili się o nową odzież ochronną do działań bojowych.

W ramach realizowanego zadania zakupiono:

- dla OSP Tarnawa Dolna – 6 szt. hełmów Gallet MSA AUER

- dla OSP Śleszowice – 1 hełm Gallet MSA AUER, 1 ubranie bojowe TOP FIRE, 2 pary rękawic Fire Max2
oraz 2 pary butów specjalnych strażackich WZ 428

- dla OSP Zembrzyce – 6 par rękawic specjalnych FHR 001S oraz 6 szt. kominiarek niepalnych.

W/w odzież ochronna została uroczyście przekazana przez Wójta Gminy Zembrzyce na ręce przedstawicieli z poszczególnych OSP.

Zakupiona w ramach Programu odzież ochronna posiada odpowiednie atesty i dopuszczenia oraz certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

Zakup odzieży ochronnej podniósł komfort pracy, jak również zapewnił bezpieczeństwo strażaków wykonujących działania na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Zembrzyce. Realizacja zadania niewątpliwie przyczyniła się do skutecznego przeprowadzania działań bojowych, akcji ratowniczych  i usuwania skutków zagrożeń dla środowiska. Zabezpieczenie strażaków w profesjonalny sprzęt ochrony osobistej przyczynił się do podniesienia efektywności strażaków podczas prowadzonych akcji ratunkowych oraz zwiększenia mobilności poszczególnych jednostek.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wyniosło 3700 zł, a całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 10688,02 zł.

Dodano w dziale Aktualności 360 dni temu