Ostrzeżenie o upałach

WOJEWÓDZKIE CENTRUM  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO

Kraków, dnia  3 lipca 2012 r.

WB-I.6331.1.84.2012

POWIATOWE – MIEJSKIE

CENTRA  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO

OSTRZEŻENIE  O  UPAŁACH

 

Nazwa biura Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGWPIB Oddział w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/3
Obszar województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 17:00 dnia 03.07.2012 do godz. 20:00 dnia 08.07.2012
Przebieg Przewiduje się temperaturę maksymalną od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna od 17°C do 20°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%
Uwagi Brak
Dyżurny synoptyk Grzegorz Baca
Godzina i data wydania godz. 15:34 dnia 03.07.2012
SMS IMGW PIB OSTRZEGA: UPAL/3 woj.malopolskie od 17:00/03.07 do 20:00/08.07.2012 temp. maks 30-34st, temp min 17-20st

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań i ostrzegawczych  oraz powiadomienie gmin, służb, straży i instytucji na  podległym  terenie.

 

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Tel.   12:   392-13-00,  421-16-44.

Fax.  12:   422-72-08,  392-19-98.

E-mail: czk@malopolska.uw.gov.pl

 

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Jerzy Nowicki