1 kwietnia 2021 roku rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

 

1 kwietnia 2021 roku rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS https://spis.gov.pl.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Obowiązkiem spisowym będą objęte:

- osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;

- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Wykaz pytań do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021

https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

Więcej informacji dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań  w 2021 roku znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.

 

Dodano w dziale Aktualności 22 dni temu