DOBRY START (300+)

Rodzicu, złóż wniosek o DOBRY START (300+)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach przypomina mieszkańcom Gminy Zembrzyce o składaniu wniosków o świadczenia DOBRY START (300+).

Świadczenie przysługuje na dzieci rozpoczynające rok szkolny w następujących szkołach: szkoła podstawowa, ponadpodstawowa, szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie przysługuje do ukończenia:
-       przez dziecko 20. roku życia;
-       przez dziecko 24 roku życia w przypadku legitymowania się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ważne! Świadczenie przysługuje także w przypadku ukończenia odpowiednio 20. lub 24. roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Świadczenie 300+ nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym do „zerówki” a także dla dzieci kontynuujących  naukę na studiach wyższych.

Ostateczny termin na złożenie wniosku upływa 30 listopada br. Po tej dacie prawo do świadczenia wygasa.

Wnioski można składać elektronicznie (np. przez bankowość elektroniczną) i osobiście w siedzibie GOPS.

Wzory druków dostępne na stronie internetowej www.gopszembrzyce.pl i w siedzibie Ośrodka.

Więcej informacji pod nr tel. 33 874 64 00.

Dodano w dziale Aktualności 18 dni temu