II Piknik Naukowy- przygoda z nauką i tradycją

Gmina Zembrzyce realizuje projekt pn.” Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji w szkołach w gminie Zembrzyce” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych u 314 uczniów/uczennic i 34 nauczycieli z Gminy Zembrzyce biorących udział w projekcie w okresie od 01.03.2017r. do 30.06.2018r. z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu oraz kompetencji informatycznych (programowanie) wraz z doposażeniem pracowni przedmiotowych szkół oraz utworzenie przedmiotowej pracowni międzyszkolnej.

Wartość projektu wynosi 954 457,43 zł.

Zorganizowanie II Pikniku  Naukowego w dniu 14 czerwca 2018r. na terenie Bacówki w Marcówce było jednym z zadań projektu.

Piknik został zorganizowany  zgodnie z zasadami neurodydaktyki, według których najefektywniej uczymy się poprzez działanie i doświadczanie. Na poszczególnych stacjach uczniowie zdobywali nowe umiejętności oraz wiedzę. Każde stanowisko dotyczyło innego tematu z obszaru przyrody i matematyki, fizyki czy chemii . Dzieci miały możliwość zaglądnięcia do wnętrza ula i spróbowania miodu prosto z pasieki. Usłyszały przy tym wiele ciekawostek z życia pszczół. Oglądały żywe okazy płazów i gadów – padalce, żaby czy też jaszczurki oraz piękne eksponaty przyrodnicze.

Uczyły się rozróżniać różne gatunki ziół i dowiedziały się jak można nimi leczyć różne dolegliwości. Kowal zaś demonstrował jak  się wyrabia proste narzędzia.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się zagroda pasterska nawiązująca do tradycji ludów wołoskich. Uczniowie  sami próbowali w niej wyprodukować ser. Z zaciekawieniem słuchali dźwięków ludowego instrumentu dętego – trombity. Dużych emocji dostarczyło także stanowisko przygotowane przez przedstawiciela Babiogórskiego Parku Narodowego, na którym dzieci z pomocą urządzeń GPS poszukiwały ukrytych skarbów. Starsi uczniowie z zainteresowaniem słuchali prelekcji przygotowanej przez przedstawicieli Instytutu Fizyki Jądrowej PAN z Krakowa. Na koniec wszyscy mogli spróbować swoich sił w zabawie z użyciem nowoczesnego sprzętu interaktywnego, jakim jest magiczny dywan.
Dzień ten zapisze się w pamięci  uczniów jako pełen emocji i wrażeń, a doświadczenie i umiejętności na nim zdobyte zostaną z nimi już na zawsze.

Dodano w dziale Na piątkę z plusem , Projekty unijne 1037 dni temu