Ankieta Polskiej Spółki Gazownictwa dotycząca zapotrzebowania na gaz ziemny.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Krakowie, rozważa budowę i rozbudowę sieci gazowej na terenie Gminy Zembrzyce.

W związku z powyższym Spółka zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która ma na celu poznanie Państwa zapotrzebowania na gaz ziemny. Ankiety zostaną wykorzystane przez PSG sp. z o.o.  do celów związanych z analizą możliwości gazyfikacji Gminy Zembrzyce. Wypełnione i podpisane ankiety należy składać w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie ul. Gazowa 16, 30-060 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2019 roku. 

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Zembrzyce pokój nr 15 lub pod numerem tel. 33 8746 040 w. 107, 108.

Ankieta do pobrania:

Dodano w dziale Aktualności 415 dni temu