„ZŁOTE GODY” Małżeńskich Par

„Świadomi praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny…” te słowa 50 lat temu wygłosiło 7 par z Gminy Zembrzyce.

W czwartek 12 grudnia 2019 r. Jubilaci w towarzystwie najbliższych, przedstawicieli władzy państwowej, samorządowej i duchownych świętowali w sali reprezentacyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce „Złote Gody”.

Tegoroczni Jubilaci to Państwo:

Maria i Jan Gancarczykowie ze Śleszowic

Jadwiga i Stanisław Kachlowie z Tarnawy Górnej

Stanisława i Jan Okręgliccy z Zembrzyc

Genowefa i Władysław Pindlowie z Zembrzyc

Stanisława i Władysław Wronowie z Marcówki

Stanisława i Józef Wróblowie z Marcówki

Stanisława i Jan Zawiłowie ze Śleszowic

Jubilaci odebrali medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez Prezydenta RP a także listy gratulacyjne, kwiaty, upominki od Gminy Zembrzyce z rąk Włodarza Gminy Zembrzyce Łukasza Palarskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Zembrzyce Grzegorza Józefowskiego, Sekretarz Gminy Zembrzyce Danuty Smyrak oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anny Zawiła.

W trakcie okolicznościowego spotkania nie zabrakło gratulacji, tradycyjnego „Sto lat”.

Uroczystość uświetnił występ młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach.

Wszyscy życzyli jubilatom dużo zdrowia i kolejnych małżeńskich rocznic.

Po oficjalnej części wszyscy zebrani zostali na uroczystym poczęstunku.

Chodź los z pewnością nie zawsze był dla nich przychylny i zmuszał  do licznych poświęceń, przetrwali próbę czasu, dając wzór przyszłym pokoleniom.

Dodano w dziale Aktualności 102 dni temu