Roboty budowlane dotyczące dróg na terenie Gminy Zembrzyce tj.: Część 1 – remont drogi gminnej Płonki I w km od 0+000,00 do km 0+199,50 oraz Płonki II w km od 0+000,00 do km 0+035,80 w miejscowości Tarnawa Górna; Część 2 – przebudowa drogi gminnej „Pod Las” w km od 0+296,00 do km 0+589 w miejscowości Tarnawa Górna; Część 3 – remont drogi gminnej „Dąbrowy” nr 440912K w miejscowości Marcówka w km od 0+021,40 do km 0+467,90

Roboty budowlane dotyczące dróg na terenie Gminy Zembrzyce tj.: Część 1 – remont drogi gminnej Płonki I w km od 0+000,00 do km 0+199,50 oraz Płonki II w km od 0+000,00 do km 0+035,80 w miejscowości Tarnawa Górna; Część 2 – przebudowa drogi gminnej „Pod Las” w km od 0+296,00 do km 0+589 w miejscowości Tarnawa Górna; Część 3 – remont drogi gminnej „Dąbrowy” nr 440912K w miejscowości Marcówka w km od 0+021,40 do km 0+467,90

Nr referencyjny postępowania : RIR.271.6.2018

Zamawiający : Gmina Zembrzyce 

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony 

Rodzaj przetargu : roboty budowlane

Więcej informacji w załącznikach :

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokumentacja postępowania przetargowego (SIWZ + załączniki):

RIR.271.6.2018 » (15.5 MiB)

Modyfikacja treści SIWZ:

Informacja z otwarcia ofert:

RIR.271.6.22.2018 » (1011.0 KiB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Dodano w dziale Aktualności , Przetargi 283 dni temu