„Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+”

 

Projekt „Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” to nowa perspektywa dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących powiat: wielicki, miechowski, proszowicki, krakowski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, suski, brzeski, bocheński, olkuski, tarnowski, limanowski oraz miasto Kraków i Tarnów, których celem jest aktywizacja zawodowa.

Dążąc do zwiększenia zatrudnienia na małopolskim rynku pracy, Związek Centralny Dzieła Kolpinga jako realizator projektu, oferuje osobom bezrobotnym oraz biernym zawodowo program kompleksowego wsparcia w postaci:

ü  Indywidualnego wsparcia zawodowego w postaci pośrednictwa pracy oraz wsparcia doradcy klienta

ü  Pomocy doradcy zawodowego, psychologa i coacha

ü  Szkoleń i bonów szkoleniowych

ü  Staży zawodowych

ü  Stypendiów stażowych i/ lub szkoleniowych

ü  Zatrudnienia subsydiowanego na okres 6 miesięcy

ü  Zatrudnienia wspomaganego przy wsparciu trenera pracy

ü  Poradnictwa w zakresie opieki nad osobą zależną

ü  Zwrotu kosztów opieki nad osobami zależnymi

ü  Doradztwa informatycznego

ü  Zwrotu kosztów dojazdu

W sposób szczególny do udziału w projekcie zapraszamy:

ü  Osoby długotrwale bezrobotne

ü  Z niepełnosprawnościami

ü  O niskich kwalifikacjach

Rekrutacja jest prowadzona w Centrach Wsparcia Kolping, które funkcjonują na terenie Krakowa, Brzeska, Oświęcimia i Wadowic. Osoby zainteresowane projektem proszone są o kontakt
z Centrum Wsparcia znajdującego  się najbliżej ich miejsca zamieszkania i złożenia formularza rekrutacyjnego. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

KRAKÓW

BRZESKO

OŚWIĘCIM

WADOWICE

tel. 12 418 77 36
as.krakow@kolping.pl
tel. 512 718 654
12 418 77 81
as.brzesko@kolping.pl
tel. 512 718 056
12 418 77 82
as.oswiecim@kolping.pl
tel. 512 718 298
12 418 77 83
as.wadowice@kolping.pl
ul. Żułowska 51,
31-436 Kraków
ul. B. Głowackiego 26,
32-800 Brzesko
ul. Zagrodowa 1,
32-600 Oświęcim
Ul. H. Sienkiewicza 7,
34-100 Wadowice

 

Miej ASa w rękawie i zgłoś się już dziś!

       Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

Do pobrania

Dodano w dziale Aktualności 231 dni temu