„Bezpieczny Strażak 2018” Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

„Bezpieczny Strażak 2018”

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

W czerwcu 2018r. Gmina Zembrzyce podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowę w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom
i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”. Zgodnie z podpisaną umową  dokonano zakupu aparatu powietrznego oraz czujnika bezruchu z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Tarnawa Dolna.

W/w  sprzęt został uroczyście przekazany na ręce przedstawicieli OSP Tarnawa Dolna  w dniu 24 sierpnia 2018r.

Zakup aparatu powietrznego oraz sygnalizatora bezruchu dla OSP zapewni bezpieczeństwo strażaków wykonujących działania na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Zembrzyce. Zakupiony sprzęt niewątpliwie przyczyni się do skutecznego przeprowadzania działań bojowych
i usuwania skutków zagrożeń dla środowiska, podniesie bezpieczeństwo pracy i efektywność strażaków podczas prowadzonych akcji ratunkowych oraz zwiększy mobilność jednostki.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wyniosło 2575,00 zł, a całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 5150,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodano w dziale Aktualności 328 dni temu