WYNIKI KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2021 ROKU

Do konkursu przystąpiły 2 organizacje:

- LKS „GARBARZ” Zembrzyce,

- LKS „BŁYSKAWICA” Marcówka.

 

Oferta złożona przez LKS „GARBARZ” Zembrzyce spełnia wszystkie wymogi formalne
i merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie na realizację zadań publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przyznanie dotacji  w kwocie 50.000 zł.

W związku z tym postanowiono przyznać dotację w kwocie 50.000 zł.

 

Oferta złożona przez LKS „BŁYSKAWICA” Marcówka spełnia wszystkie wymogi formalne
i merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie na realizację zadań publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przyznanie dotacji  w kwocie 32.000 zł.

W związku z tym postanowiono przyznać dotację w kwocie 32.000 zł.

Dodano w dziale Aktualności 20 dni temu