Otwarcie obiektów sportowych i rekreacyjnych w Gminie Zembrzyce

 1. Od dnia 01 lipca 2020 r. można korzystać z kompleksu boisk przy Strefie Rekreacyjnej w Tarnawie Dolnej, pod warunkiem przestrzegania „Zasad korzystania z kompleksu boisk przy Strefie Rekreacyjnej w Tarnawie Dolnej w okresie epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2” stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
 2. Od dnia 06 lipca 2020 r. można korzystać z kompleksu boisk przy Strefie Rekreacyjnej w Śleszowicach, pod warunkiem  przestrzegania „Zasad korzystania z kompleksu boisk przy Strefie Rekreacyjnej w Śleszowicach w okresie epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV” stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 3.  Od dnia 04 lipca 2020 r. można korzystać z placu zabaw w Tarnawie Górnej i placu zabaw wchodzącego w skład Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad Potokiem Paleczka  pod warunkiem przestrzegania  Zasad  korzystania z Placu Zabaw w Tarnawie Górnej i Placu Zabaw przy Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach w okresie epidemii wywołanej zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2”  stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 4. Od dnia 10 lipca 2020 r. można korzystać z placu zabaw w  Zembrzycach przy szkole pod warunkiem przestrzegania  Zasad  korzystania z Placu Zabaw w Zembrzycach przy szkole okresie epidemii wywołanej zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2”  stanowiących załącznik o nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 5. Od dnia 10 lipca 2020 r. można korzystać z boisk usytułowanych przy szkole w Zembrzycach pod warunkiem przestrzegania  Zasad  korzystania z boisk usytuowanych przy szkole w Zembrzycach w okresie epidemii wywołanej zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2”  stanowiących załącznik o nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 6. Od dnia 13 lipca 2020 r. można korzystać z placu zabaw w Tarnawie Dolnej pod warunkiem przestrzegania  Zasad  korzystania z Placu Zabaw w Tarnawie Dolnej w okresie epidemii wywołanej zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2”  stanowiących załącznik o nr 6 do niniejszego zarządzenia.
 7. Od dnia 13 lipca 2020 r. można korzystać z siłowni zewnętrznej znajdującej się w Strefie Rekreacyjnej w Tarnawie Dolnej pod warunkiem przestrzegania  Zasad  korzystania z Siłowni Zewnętrznej w Tarnawie Dolnej w okresie epidemii wywołanej zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2”  stanowiących załącznik o nr 7 do niniejszego zarządzenia.
 8. Od dnia 13 lipca 2020 r. można korzystać z placu zabaw w Śleszowicach pod warunkiem przestrzegania  Zasad  korzystania z Placu Zabaw w Śleszowicach w okresie epidemii wywołanej zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2”  stanowiących załącznik o nr 8 do niniejszego zarządzenia.
 9. Od dnia 13 lipca 2020 r. można korzystać z siłowni zewnętrznej znajdującej się w Strefie Rekreacyjnej, w Śleszowicach pod warunkiem przestrzegania  Zasad  korzystania z Siłowni Zewnętrznej w Śleszowicach w okresie epidemii wywołanej zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2”  stanowiących załącznik o nr 9 do niniejszego zarządzenia.
 10. Od dnia 10 lipca 2020 r. można korzystać z siłowni zewnętrznej w Tarnawie Górnej pod warunkiem przestrzegania  Zasad  korzystania z siłowni zewnętrznej w Tarnawie Górnej w okresie epidemii wywołanej zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2”  stanowiących załącznik o nr 10 do niniejszego zarządzenia
 11. Od dnia 10 lipca 2020 r. można korzystać z siłowni zewnętrznej w Zembrzycach pod warunkiem przestrzegania  Zasad  korzystania z siłowni zewnętrznej w Zembrzycach w okresie epidemii wywołanej zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2”  stanowiących załącznik o nr 11 do niniejszego zarządzenia.
 12. Od dnia 11 lipca 2020 r. można korzystać z Tężni Solankowej w Zembrzycach pod warunkiem przestrzegania  Zasad  korzystania z Tężni Solankowej  w Zembrzycach w okresie epidemii wywołanej zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2”  stanowiących załącznik o nr 12 do niniejszego zarządzenia
 13. Od dnia 23 lipca 2020 r. można korzystać z boiska wielofunkcyjnego znajdującego się w Strefie Rekreacyjnej w Marcówce pod warunkiem przestrzegania  Zasad  korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Marcówce w okresie epidemii wywołanej zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2”  stanowiących załącznik o nr 13 do niniejszego zarządzenia.
 14. Od dnia 23 lipca 2020 r. można korzystać z siłowni zewnętrznej znajdującej się w Strefie Rekreacyjnej w Marcówce pod warunkiem przestrzegania  Zasad  korzystania z siłowni zewnętrznej w Marcówce w okresie epidemii wywołanej zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2”  stanowiących załącznik o nr 14 do niniejszego zarządzenia.

Do pobrania

Dodano w dziale Aktualności 109 dni temu