ZA W I A D O M I E N I E O SESJI RADY GMINY ZEMBRZYCE

Dwudziesta szósta nadzwyczajna Sesja VII kadencji Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2017 r.  tj. wtorek o godz. 14:00 w budynku OSP Zembrzyce

Porządek obrad przewiduje:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zembrzycach.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/178/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zakończenie.

 

Dodano w dziale Aktualności , Sesje Rady 726 dni temu