Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie i dzierżawę

Podaje się do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości:

- przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie – Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Nad Paleczką” – Wykaz nr 1,

- przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie – lokal na działalność sportową – Wykaz nr 2,

- przeznaczonych do oddania w dzierżawę – płyta boiska sportowego w Zembrzycach – Wykaz nr 3.

Do pobrania

Dodano w dziale Aktualności 80 dni temu