PIKNIK NAUKOWY zorganizowany w ramach projektu „Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji w szkołach w gminie Zembrzyce”

Ciekawostki, pokazy naukowe, warsztaty i eksperymenty w „Bacówce u Harnasia”  

PIKNIK NAUKOWY zorganizowany w ramach projektu
„Na piątkę z plusem –wzmacnianie kluczowych kompetencji w szkołach w gminie Zembrzyce”

w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01
Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

         Celem imprezy, organizowanej w formie naukowego pikniku była popularyzacja wiedzy matematyczno-przyrodniczej w przystępny i atrakcyjny sposób. To pierwsza  edycja, która zgromadziła młodych pasjonatów nauki z trzech szkół Gminy Zembrzyce (Zembrzyce, Tarnawa Dolna, Śleszowice). W pikniku wzięło udział 314 uczniów oraz 34 nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie.
Jesienną edycję pikniku zorganizowano w zagrodzie edukacyjnej „Bacówka u Harnasia” położonej w malowniczej części Marcówki.  Na uczestników czekało 11 stanowisk, na których nauki ścisłe były prezentowane  w niestandardowy sposób.  W ciągu sześciu godzin uczniowie realizowali zagadnienia z różnych dziedzin. Królowały: matematyka, fizyka, chemia i biologia.  Każdy znalazł coś dla siebie.
Szlak, którym podążały grupy,  znajdował się w atrakcyjnym miejscu i przede wszystkim na dużej przestrzeni, gwarantując  tym samym swobodne rozlokowanie stacji badawczych:

  1. Szałas pasterski – jak powstaje ser?
  2. W zagrodzie – skąd się bierze mleko?
  3. Kuchnia w Bacówce. Mielenie zboża, pieczenie moskoli.
  4. Kuźnia – o fizyce w praktyce.
  5. Staw – botanika, zoologia, herpetologia. Ciekawostki z geografii.
  6. Eksperymenty z chemii.
  7. Doświadczenia z fizyki.
  8. Magiczny dywan.
  9. Tradycje, stroje, trąbita.
  10. Ognisko.

Sytuacje edukacyjne pozwalające doświadczać, eksperymentować, obserwować  i aktywnie uczestniczyć w procesie dydaktycznym wtopione zostały w naturalne środowisko przyrodnicze.  Powiązanie części eksperymentów z najbliższym otoczeniem oraz z płodami ziemi i produktami z hodowli uświadomiło uczniom, że nabyta wiedza jest przydatna  w codziennym życiu, że można przekazywać wiedzę i eksperymentować np. w ramach tematu: skąd się bierze mleko i dlaczego kwaśnieje, czy też jak powstaje ser, jak hartować stal (wykorzystanie kuźni). Nie zabrakło nowinek technicznych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z robotyki oraz rywalizacje przy wykorzystaniu magicznego dywanu.

Piknik udowodnił, że nauka zaprezentowana w atrakcyjny i niekonwencjonalny sposób to pasjonująca zabawa dla każdego – niezależnie od płci czy wieku. Uczniom, podekscytowanym zdobytą wiedzą i nowymi doświadczeniami, nie przyszło do głowy, że się uczyli. Kolejny raz udowodniono, że nauka przez zabawę jest najlepszym sposobem zdobywania wiedzy.

COS

Dodano w dziale Aktualności , Na piątkę z plusem , Projekty unijne 1306 dni temu