„KONSERWATOR” – oferta zatrudnienia osoby bezrobotnej

Informujemy, że Urząd Gminy Zembrzyce złożył wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie do projektu „KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w ramach projektu przyznano nam możliwość zatrudnienia jednej osoby bezrobotnej na stanowisku „konserwatora” na okres 5 miesięcy od 16 maja 2013 roku.

W dniach 7 – 22 lutego 2013 r. prowadzona jest rekrutacja kandydatów na ofertę pracy.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

1)  formularz zgłoszeniowy,
2)  kopia dowodu osobistego,
3)  oświadczenie o pozostaniu bez zatrudnienia,
4)  oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Wszystkie druki i szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy:

http://wup-krakow.pl/aktualnosci/2013/2/rusza-rekrutacja-osob-do-projektu-201ekonserwator-2013-program-aktywizacji-osob-pozostajacych-bez-zatrudnienia201d

Wypełnione formularze należy składać do dnia 22 lutego br. na dzienniku podawczym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie lub w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej.

SZCZEGÓŁY OFERTY PRACY:

http://wup-krakow.pl/projekty-wup/konserwator/dla-uczestnikow-projektu/23_IIA.pdf

Dodano w dziale Kultura , Ogólne 2611 dni temu