Wybory sołtysów i rad sołeckich

W dniu 17 i 24 marca 2019 roku podczas Zebrań Wiejskich odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich na następną kadencję 2019 – 2024. W Tarnawie Górnej na sołtysa wybrano  Katarzynę Madej, członkami rady sołeckiej wybrani zostali: Stanisław Pacek, Józef Mikołajczyk, Tadeusz Gibas i Beata Łaczek.

W Śleszowicach na kolejną kadencję sołtysa wybrano Halinę Ziomek, członkami rady sołeckiej  zostali: Krystyna Mikołajek, Jacenty Madejczyk, Monika Szczygieł, Jolanta Gałuszka, Ryszard Czaicki i Małgorzata Gałuszka.

Największą frekwencję miało Zebranie Wiejskie w Tarnawie Dolnej, w wyborach uczestniczyło 142 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Sołtysem wybrana została na kolejną kadencję Barbara Kiepura. W skład rady sołeckiej weszli: Elżbieta Chochór, Stanisław Gaura,  Adam Łasak i  Mateusz Huber.

W Marcówce wyborcy wybrali na kolejną kadencję sołtysa Helenę Porębską, członkami rady sołeckiej Marcówki zostali: Józef Pieczara, Maciej Baran, Tomasz Porębski i Marian Pilch.

Sołtysem Sołectwa Zembrzyce została na kolejną kadencję Maria Kuś. W skład Rady Sołeckiej Sołectwa Zembrzyce wybrani zostali: Jan Kadela, Jan Gierat, Magdalena Żmudka, Anna Gierat i Maria Zając.

Podczas sesji Rady Gminy Zembrzyce w dniu 28 marca 2019 roku Łukasz Palarski – Wójt Gminy Zembrzyce wraz z Grzegorzem Józefowskim – Przewodniczącym Rady Gminy Zembrzyce pogratulowali wyboru i podziękowali sołtysom i członkom rad sołeckich, za zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej.  Szczególne podziękowania skierowano do Pani Zdzisławy Mikołajek, która pełniła funkcję Sołtysa Sołectwa Tarnawy Górnej przez 24 lata w latach 1995 – 2019.  Pełniąc tę zaszczytną funkcję zyskała szacunek i uznanie mieszkańców sołectwa.

Dodano w dziale Aktualności 325 dni temu